Dronningavl af Buckfast dronninger

Mine 22 års erfaring som biavler har givet mig en stor praksis viden, om bi familier og deres livscyklus. 

Dette har givet mig et godt fundament til, at få indsigt i teorien og få viden om dronningeavl i praksis.

Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, at nå frem til et godt avlsresultat.

 

Min dronningeavl driver jeg med udgangspunkt i Buckfast metoden.

Buckfast bien er ikke en race bi, men en kombinations bi.

Hvor de forskellige bi racers egenskaber bruges til, at forme kommende avlsfamilier.

Der bruges bi racer så som Carnica, Caucasica, mm. 

 

Mine avlskriterier er:

-Hygiejnisk adfærd og Vitalitet

-Honning udbytte

-Sværmtræghed

-Fredelighed og Tavlefasthed

 

Jeg leverer  dronninger til:

-Den mindre biavler.

-Den store professionelle biavler. 

 

For bestillinger gå til:

Webshop eller mail: min.honning@gmail.com

Mobil nr. 30707415

 

Mit produktions apparat til fremstilling af gode vitale dronninger, består af en starter med to støtte familier. Hvor de to døgn gamle laver sættes til.

Efter 1 døgn flyttes cellerne til stærke finis familier, hvor cellerne færdigøres.

Derefter kommer de forseglede celler i rugemaskine, hvor de sidder til de klækker.

Jeg friparrer mine dronninger i bi gårde, hvor der er et stort drone tryk, med et mix af forskellige udvalgte avlslinjer. Derved opnår jeg det bedste resultat.  

For at få nyt blod ind i mit avlsarbejde bliver der løbende tilført nyt avlsmateriel udefra.

Jeg vedligeholder og opfrisker mine avlslinjer ved at øparre på Tunø, Glænø, Manø og Helnæs.

 

 

Årsskrift 2016

Årsskrift
Er vores forskellige avls resultater fra de dronninger der er avlet på,
med henblik på udvælgelse.
Se nederst på siden for de tidligere år.

Årsskrift 2015

Årsskrift
Er vores forskellige avls resultater fra de dronninger der er avlet på,
med henblik på udvælgelse.
Se nederst på siden for de tidligere år.

Årsskrift 2014

Årsskrift
Er vores forskellige avls resultater fra de dronninger der er avlet på,
med henblik på udvælgelse.

Årsskrift 2013

Årsskrift
Er vores forskellige avls resultater fra de dronninger der er avlet på,
med henblik på udvælgelse.

Dronninger til Øparring, i parrekasser

Dronning med sit hof